Vánoční syntéza: Chorea Bohemica
Günter Bartoš  
SANQUIS č.84/2010, str. 145

Lidové divadlo hudebnětanečního souboru Chorea Bohemica se pro některé lidi stalo nedílnou součástí českých Vánoc stejně jako třeba Ladovy obrázky nebo Rybova mše.

Někdy se stane, že umělecké soubory hned v samém počátku najdou svůj osobitý výraz a tvar, ke kterým už není třeba nic moc přidávat. Takovým příkladem je vedle jiných českých klasik (Laterna Magika, Spirituál kvintet, divadla Semafor, Sklep) i lidové divadlo souboru Chorea Bohemica. Hned jejich první představení s názvem České legendy a zpěvy vánoční se trefilo do černého. Hraje se už přes čtyřicet let a je stále vyprodané. „Vánoce s Choreou se staly už ve své době pojmem, s přibývajícími lety legendou,“ napsal historik a muzikolog Jindřich Pecka.
V 60. letech, kdy Chorea Bohemica vznikla (přesně v roce 1967), byl folklor poněkud zprofanovaný. Jako „lidové umění“ ho podporovala a organizovala tehdejší totalitní moc, která si zase říkala „lidová demokracie“. Zakladatelské osobnosti souboru, choreografka Alena Skálová a skladatel Jaroslav Krček, se však od tradičních folklorních souborů odlišily značnou mírou stylizace, v té době neobvyklou. „Takové spojení legend, vánočních koled, stylizované choreografie a živé hudby v trochu naivním lidovém výkladu a s duchovním rozměrem tady tenkrát chybělo. Ukázalo se, že všechny tři komponenty vizuálního, textového a hudebního projevu jsou ve společné syntéze mnohem víc sdělné než samostatně,“ říká hudebník Jiří Urban, který do souboru nastoupil při první generační obměně na začátku sedmdesátých let a nyní působí i v jeho vedení.

Dnes se o stylizaci pokouší kdekdo. Hrát staré lidové písně jako „standardy“ nemusí totiž tvůrčí typy dlouho bavit, i když právě stylizace může být podle dalšího člena vedení Chorey Bohemiky Jana Borůvky nejtěžší. „Do vánočního představení jsme postupně zpracovali čtrnáct legend. Některé se nepovedly nebo nechytly a na repertoáru se neudržely. Na druhou stranu, když jsme se blížili zemitému folkloru nejvíc, tak to třeba diváka vůbec nezasáhlo.“ Jasné rozhraní mezi lidovým a umělým se časem ztrácí a neškolený posluchač nerozliší původní lidovou melodii (kterou stejně někdo vytvořil) od té vymyšlené či „inspirované“. „Skálová, Krček, Pecka, Poklický a další naši autoři měli obrovský dar promluvit jazykem, který je dnešnímu člověku srozumitelný,“ dodává Borůvka.
Vystoupení stojí na přímé vazbě s divákem. Když hráči a tanečníci prožívají role naplno, emoce se přenesou do publika. „Představení musí žít a pulzovat. Když někomu z nás spadne soustředění, je to hned znát a přenos na posluchače nefunguje,“ vysvětluje Urban.

Hledáme osobnosti
Soubor vznikl jako amatérský, vystřídalo se v něm několik generací umělců. Po změně režimu se musel profesionalizovat, aby přežil. Premiéra zatím posledního (dvanáctého) programu se konala v roce 1998... Chorea Bohemica nejspíš stojí před otázkou, na jakou hledají odpověď i jiné umělecké ansámbly: Jak přežít odchod osobitých zakladatelů, kteří jim vtiskli tvář? Jaroslav Krček odešel už v 70. letech, Alena Skálová na začátku 90. let. „Máme problém najít tvůrce, choreografy a skladatele, kteří by převzali žezlo a přišli s novými náměty. Velké osobnosti chtějí jít svojí cestou, hledat vlastní identitu. Jenže podstatou Chorey Bohemiky je forma vytvořená Alenou Skálovou. Tu musí noví tvůrci přijmout za vlastní a musí se ztotožnit s výrazovými prostředky souboru, což mohou vnímat jako omezující,“ říká Jan Borůvka. Na tvůrčí činnost však nerezignují a v mezičase restaurují to nejlepší z minulosti. Tedy i Vánoce s Choreou, které se již staly svého druhu klasikou.
Vánoce s Choreou
V představeních se různě obměňuje celkem čtrnáct legend. Snoubí se v nich tradiční hudba, zpěv, tanec, lidové divadlo a výtvarné umění. Lidová a umělá hudba se nepřetržitě prolínají, zaznívají také barokní kancionály, kantorské pastorely a pastýřské vytrubování. španElský sál pražského hradu, 17., 18. a 19. 12, stavovské divadlo, praha, 21. a 22. 12., více na www.choreabohemica.cz
 
Foto: archiv Chorea Bohemica


obsah čísla 84 ročník 2010

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA