Otázky/odpovědi (78)
Eva Pivodová  
SANQUIS č.78/2010, str. 78

Léčivá dobromysl
Dobromysl obecná (Origanum vulgare L.) z čeledi hluchavkovitých roste volně v přírodě, často se pěstuje na zahradách. Sbírá se její kvetoucí nať a nálev se pak používá vnitřně jako lék i zevně k obkladům. Působí protizánětlivě, usnadňuje odkašlávání a podporuje vyměšování žluči. Může se podávat dlouhodobě.
 
otázka pro...
MUDr. Helenu Kučerovou, HonDG, Soukromá psychiatrická ambulance Hranice na Moravě
Mám dlouhodobě problém přimět svou sedmdesátiletou maminku k tomu, aby pravidelně pila. Navíc se blíží horké letní dny... Jaká jsou rizika? A. N., e-mail

Vedra mohou u starých lidí vyvolat tzv. stav zmatenosti, kdy nevědí, kde jsou a co se s nimi děje, chovají se nepřiměřeně, jsou neklidní a mívají různé halucinace (vidiny a hlasy), podle nichž pak jednají. Je to stav nebezpečný, který v krajním případě může vést až k úmrtí. Bývá způsoben kromě samotného vedra právě také nedostatkem tekutin, na což se u starých lidí často zapomíná. Starý člověk, a zejména pacient postižený demencí, nemívá pocit žízně, takže nepije, nebo pít prostě zapomene. Nestačí tedy těmto lidem pouze říci, aby hodně pili, je opravdu třeba jim nápoje podávat do ruky nebo přímo do úst. Nejvhodnější jsou neslazené minerálky, ale i čistá voda, vlažný čaj, mléko, džusy (pozor u diabetiků) nebo roztoky vitaminů. Nedobře na psychiku působí také bouřky a zejména předbouřkové dusno. Nejen lidé s labilní psychikou by se měli vedrům vyhýbat, nechodit na přímé slunce a nosit na hlavě prodyšnou pokrývku.
 

 

Pohled fyzioterapeuta

Chci se naučit pravidlům správného sedu i postoje, jaké jsou hlavní zásady při tomto nácviku? H. J., e-mail

 Naše tělo je spíše stvořeno k pohybu než statickým situacím, a proto zdravý sed i stoj jsou takové, které netrvají dlouho a jsou přerušovány pravidelnými pauzami, ideálně doplněné kompenzační pohybovou aktivitou. Pro naše svaly a jejich úpony není dlouhodobá statická aktivita příznivá. Při dlouhodobém sedu i stoji je zcela nutné, aby naše muskulatura byla co nejvíce relaxovaná. Z těchto důvodů je důležité, aby při stoji byl náš skelet správně vyvážen a při sedu pomocí područek a opěrek odlehčen natolik, aby při držení těla bylo dosaženo minimální svalové aktivity, tj. aby byla vyloučena „nadbytečná“ izometrická aktivita. Problém je, že u řady lidí nelze během stoje ani sedu potřebné relaxace dosáhnout, a proto se musí této funkci učit. Poruchy relaxace úzce souvisí s úrovní somatostézie, což je kvalita rozlišovací schopnosti polohy a pohybu. Dané funkce jsou spojeny s představou o vlastním těle. Cvičení pro ovlivnění posturálních funkcí, tj. i správného sedu a stoje, tak není založeno na posilování svalů, ale hlavně na cvičení představy o těle. Využíváme k tomu cviky, při kterých jsme nuceni si plně uvědomovat, jak se pohybujeme, kde je v našich svalech zvýšené napětí a kde zbytečně vydáváme příliš mnoho svalové aktivity. Cvičení nepředepisují, jak sedět či stát, jejich cílem je naučit se přesnému rozlišování. Cvičení provádíme pomalu, několikrát je opakujeme a jedinec se snaží o maximální prožitek polohy a pohybu.

Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol 

 Foto: archiv, nakl. Grada, Günter Bartoš, Christian Bauer/Wikimedia Commons


obsah čísla 78 ročník 2010

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA