Novinky / zdraví (72/73 - PROFI)
Eva Pivodová   Kristýna Čillíková  
SANQUIS č.72/2009, str. 96

Kritika předatestačního systému
Mladí lékaři v České republice protestují proti nově schválenému systému předatestačního vzdělávání. To je pětileté, ale první dva roky musí lékař strávit absolvováním některého ze šesti společných kmenů, např. interního. Doba potřebného specializačního výcviku se tak zkracuje na tři roky. Mladí lidé si stěžují také na nízké platy a krátké úvazky v době předatestační přípravy, i když v reálu pracují naplno. Dle šéfa ČLK Kubka jde o novodobé nevolnictví. MZ ČR se brání, že nový systém odpovídá systému EU.
www.zdn.cz
 

Nová léčba diabetu
Na český trh oficiálně vstoupil nový lék pro léčbu diabetu 2. typu. Pod názvem Janumet se bude prodávat fixní kombinace sitagliptinu a metforminu. Metformin je účinné antidiabetikum prvé volby a sitagliptin je nové léčivo s minimem nežádoucích účinků ze skupiny gliptinů. Tato kombinace má synergický účinek a zlepšuje compliance pacienta. Janumet je určen pacientům, u kterých nedostačuje jen léčba metforminem, nebo kteří už metformin a sitagliptin užívají samostatně.
www.janumet.com

Kineziologie
Publikace s podtitulem Základy strukturální kineziologie, jejímž autorem je prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., po formální stránce odpovídá doporučením Evropské unie na úpravu vysokoškolských učebních textů. Zpracovává témata kineziologie (nauky o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka) z oblasti obecné i speciální. TRITON

Dětem pro úlevu
Beba Sensitive je první kojenecká výživa s trojnásobným účinkem, která zmírňuje projev kojeneckých kolik, redukuje nadměrný pláč a zlepšuje trávicí komfort. Uleví dětem s citlivými žaludky od zažívacích problémů. Obsahuje částečně hydrolyzovanou syrovátkovou bílkovinu, probiotické kultury, smíšenou laktózu a přídavek polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem LC-PUFA.
www.nestle.cz

Prostředky vlhké terapie pomohou ušetřit
Používání prostředků vlhké terapie v ordinaci praktického lékaře má řadu výhod. Jednou z nich je prokázaná ekonomická šetrnost oproti tradiční terapii. Kromě vyššího komfortu pro pacienta a rychlejšího postupu hojení se snižuje frekvence výměn jednotlivých převazů a není proto nutné spotřebovat tolik materiálu. Savé polštářky Tender- Wet 24 se aktivují Ringerovým roztokem a mění po 24 hodinách.
www.hartmann.cz
 

Otestuj si svou zdravotní pojišťovnu
Tak zněl název kampaně Všeobecné zdravotní pojišťovny (www.vzp.cz﹚ z letošního léta. Snažila se upozornit veřejnost na důležitá kritéria při volbě pojišťovny. Stejný cíl má i další vlna kampaně s názvem „Už jste si otestovali svoji zdravotní pojišťovnu?“, jež byla zahájena v listopadu. Zkuste vyplnit test na webových stránkách www.testpojistovny.cz.

Aktuální revize psychiatrické léčby
Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v současnosti právě dokončuje třetí revizi doporučených postupů psychiatrické léčby. Kromě moderních způsobů léčby častých diagnóz tyto postupy nově nabídnou například problematiku odvykání kouření, poruch spánku, soudně znaleckých posudků nebo omezovacích prostředků v psychiatrii. Oficiální dokument bude brzy uveřejněn na internetových stránkách www.ceskapsychiatrie.cz.

Foto: archiv redakce a nakl. Triton, Dreamstime

Celý článek ve formátu pdf naleznete zde.


obsah čísla 72 ročník 2009

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA