Soutěž skladatelů NUBERG 2009
Jana Nekolová  
SANQUIS č.74/2010, str. 130

Soudobá hudba si posluchače hledá poměrně obtížně. K jejím neúnavným propagátorům patří Orchestr Berg, jenž se snaží svými projekty zaujmout co nejširší publikum. A úspěšně.
Jednou z jeho aktivit je i soutěž NUBERG, která hravou a interaktivní formou nenásilně zapojuje veřejnost do dění na současné hudební scéně. Soutěž má čím dál více příznivců a třetí ročník tak opravňuje její organizátory prohlásit, že jsou „nejen současní, ale už i tradiční“. Jak soutěž probíhá? Orchestr Berg si dlouhodobě objednává nové skladby u mladých autorů a ty během roku premiérově hraje na svých koncertech. Od loňského roku jsou díla zveřejňována i na internetových stránkách orchestru, aby „novou hudbu nabídli i těm, kteří by se na koncert současné hudby nikdy nemuseli dostat“. Od začátku ledna až do 22. února mohou posluchači dát svůj hlas nahrávce, která je zaujala nejvíce.
Soutěž vyústí v udělení dvou cen: první z nich je Cena veřejnosti, o hlavní ceně NUBERG pak rozhoduje odborná porota. Tvoří ji zahraniční osobnosti současné hudby a také ústřední duše orchestru i celé soutěže – dirigent Peter Vrábel. Vítězné skladby budou slavnostně vyhlášeny a rovněž zazní na zahajovacím koncertu cyklu NUBERG 2010 8. března v koncertním sále České národní banky. Součástí koncertu bude i vylosování výherců z řad hlasující veřejnosti. Ti mohou získat hodnotné ceny, které do soutěže věnoval orchestr a jeho partneři. I vy můžete rozhodnout o vítězi. Šestice letošních adeptů na ceny NUBERG níže popisuje svá hudební díla a okolnosti jejich vzniku.
podrobné informace o soutěži na www.berg.cz.
 
 
1. Jaro, léto, podzim, zima a návrat domů – krajinomalby pro šestnáct smyčců, dva dechy a recitaci na poezii Jana Solovjeva, op. 30

Martin Hybler (*1977)
„Snažím se zachytit proměnlivost krajiny během ročních období a básně malíře Jana Solovjeva mi byly skvělou inspirací. Vyjadřuje křehkost a pomíjivost krásy a s až dětinskou upřímností se vyznává z lásky k Českému ráji. Nabídl mi intimní pohled na nejstálejší pouto, kterým je člověk celoživotně vědomě či nevědomě obdarováván: stejně jako pro Solovjeva i pro mě je Český ráj místem fascinující rozmanitostí v detailu a udivující dokonalou komorní siluetou celku. Příjemné setkání nejen s rodným krajem!”
 
2. Für Elsa Zylberstein II
Michal Nejtek (*1977)

„Před pěti lety jsem napsal skladbu, kterou jsem nazval Für Elsa Zylberstein, a po kratší úvaze k ní nakonec ještě doplnil číslici 1 v předtuše, že by mohlo dojít k pokračování. Došlo. Tématem skladby Für Elsa Zylberstein II je – možná mnohem více než u její starší sestry – nenaplněnost, nedoslovenost myšlenek a zvuků a jejich realizace v pauzách, tichu, v myšlenkách. Její děj by měl plynout jako v prehistorickém (mytickém) čase – ne v ose času, ale od události k události, od momentu k momentu. A to, co je mezi tím, je možná důležitější, než zvukové události samy o sobě. Je to naplnění v tichu.”
 
3. Havran a moře
Jana Vorošová (*1980)
„Skladba Havran a moře je inspirována eskymáckým příběhem. Moře, písek, studené nebe, osud, nevyhnutelnost, vše, co jsme schopni nabídnout za záchranu vlastního života. Vyprávění, které je strohé, nerozvláčné, probudilo v mé fantazii o to bohatší (nejen hudební) obrazy.”

4. Domine, Tu es mecum!
Jan Trojan (*1982)

„Skladba je čerstvou vzpomínkou na čas naplněný modlitbami, duchovními rozhovory a očistným silentiem, který jsem strávil v exercičním domě kláštera kapucínů na pražské Loretě. Kromě vyjádření díků, chval, radosti a lásky zároveň paradoxně vyjadřuji pochyby, rozmýšlení, nerozhodnost a spoustu otázek v dobách příprav ke svátosti křtu.”

5. Sen o říši krásy
Tomáš Hanzlík (*1972)

„Vyšel jsem z hry dekadentního básníka Jiřího Karáska ze Lvovic a složil jsem na jeho text operní fragment. Existuje bájná země, v níž postavení císaře připadne tomu nejkrásnějšímu. Ve chvíli, kdy je překonán krásou někoho jiného, je sesazen, uvržen do věže a odsouzen k smrti. Můj fragment zachycuje noční setkání stárnoucího císaře s jeho nástupcem, krásným rybářem. Rybář přikázal, aby byl císař propuštěn, a chce mu darovat život.
Věrný císařův sluha však rybáři již podal v obětním kalichu víno s jedem.”

6. Hladová srdce hudba k němému filmu
Jan Dušek (*1985)
„S filmem Hungry Hearts jsem pracoval jako s poněkud nevyrovnaným dílem – snažil jsem se složit hudbu, která podtrhne dějové a emocionální momenty, ale i hudbu, která dopomůže k působivosti ‚slabším’ scénám. Hlavními hudebními tématy jsou mi židovství a Amerika. Epizodní témata se váží k postavám filmu, elegantního Davida Kaplana jsem napsal pro křídlovku, nepřejícímu a skrblícímu Rosenblattovi jsem nechal basklarinet. Krásná Sára má barvu anglického rohu nebo hoboje.”
 


foto: archiv Orchestru Berg

Celý článek ve formátu pdf naleznete zde.


obsah čísla 74 ročník 2010

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA