71 - Novinky / zdraví (Profi)
Pavel Kočička   Kristýna Čillíková  
SANQUIS č.71/2009, str. 90

Kardiostimulátor má výročí
První kardiostimulátor v České republice byl voperován pacientovi právě před pětadvaceti lety v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Při příležitosti tohoto výročí představili v IKEM nové ambulantní pracoviště pro pacienty se srdečním selháním, jehož součástí je modernizovaný katetrizační sál a nový echokardiograf. www.ikem.cz
 
Erbitux a výsledky studie Crystal
Nová data ze studie CRYSTAL byla prezentována na 15. kongresu Evropské organizace pro léčbu nádorů (ECCO) a 34. kongresu Společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) v září v Berlíně. Výsledky prokazují prodloužení celkové doby přežití pacientů léčených Erbituxem – to je poprvé, kdy takového výsledku dosáhl inhibitor EGFR. www.merck.cz
 
Nebezpečí jménem opěrkový syndrom
FN Královské Vinohrady v Praze letos spustila informační kampaň a dlouhodobý vzdělávací projekt na téma opěrkového syndromu. Ten vzniká poraněním krční páteře při automobilové nehodě a běžné testy jej často neodhalí. Protože má poranění závažné následky, je třeba co nejdříve provést náležité vyšetření: jednou z cest je použití speciálního přístroje TETRAX. U nás jsou tyto přístroje dva, oba právě na oddělení ORL ve FN Královské Vinohrady v Praze. www.fnkv.cz
 
Diabetes a konverzační mapy
Společnost Healthyi ve spolupráci s International Diabetes Federation přišla s neotřelým způsobem, jak poučit pacienty každého věku a každého typu diabetu o podstatě jejich onemocnění, o dietních principech a omezeních, které diabetes může přinášet. Zatím byly vytvořeny čtyři tematické „hrací desky“ – konverzační mapy, u kterých se mohou sejít tři až deset pacientů. Zkušenosti zdravotníků praktikujících tuto metodu edukace ukazují, že je účinná a podporuje compliance pacientů. Více informací na www.diabetes.healthyi.com.
 
Pojištění zdarma od VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila pro každého, kdo se stane do konce roku 2009 jejím novým pojištěncem, zdarma roční zdravotní pojištění Garance Max od Pojišťovny VZP, a. s. To je kombinací pojištění pro případ hospitalizace a pojištění úrazu a zaručí vyplacení pojistného plnění za každý den pobytu v nemocnici při hospitalizaci z důvodu nemoci, úrazu nebo těhotenství. Sjednáním pojištění navíc lidé získají přístup do praktického systému lékařských asistenčních služeb. www.vzp.cz
 
Kyselina nikotinová brzy na našem trhu
Niacin (kyselina nikotinová, zdrojem jsou například ořechy) má pozitivní efekt na rizikové faktory kardiovaskulárních chorob. Nový lék Tredaptive s obsahem niacinu (ER niacin/laropiprant v dávkování 1 g/20 mg) je již registrován na SÚKL a v lékárnách se objeví napřesrok. www.sukl.cz
 
Novinky v elektrokonvulzivní terapii
Elektrokonvulzivní terapie (ECT) je v psychiatrii užívána již 70 let, mechanismus jejího účinku je ale dosud nejasný. Tým J. V. Busnella nově zjistil, že léčba ECT významně aktivuje rozklad adenosinových nukleotidů v mozku. Právě to by mohlo vysvětlovat dlouhodobý efekt ECT. Více viz www.tigis.czPSYCHIATRIE 13/2009, SUPPL.2.

 
Foto: archiv, Dreamstime


obsah čísla 71 ročník 2009

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA