Novinky - zdraví (č.69 - edice profesional )
Eva Pivodová   Kristýna Čillíková  
SANQUIS č.69/2009, str. 94

Novinky z léčby nádorů ledvin
Nedávno vyšel výtah ze stěžejních studií týkajících se karcinomu ledvin, které byly předneseny v roce 2008 na mezinárodních konferencích. Sestavil ho kolektiv autorů pod vedením V. Phé z francouzské Université Paris. Jaká zjištění texty například přinášejí? U lokalizovaného karcinomu ledvin se jako nový diagnostický nástroj nabízí postkontrastní ultrasonografie. Robotická laparoskopická nefrektomie se jeví jako účinný chirurgický výkon. Slibné jsou též miniinvazivní léčebné metody.
PHÉ ET AL., AL., PROG. UROL. 2009, 19 SUPPL. 2:S56-64
 
 
Pomoc pro bolavé klouby
Zbavit tělo bolestí zad a kloubů a přitom být aktivní – to lze například pomocí metody Kieser Training. Cvičení je založeno na takzvané silové terapii, což je vědecky podložený léčebný postup, který se používá zejména při onemocněních zad. Tréninkové provozovny nabízejí navíc bezplatný úvodní trénink. www.kieser-training.com
 
Pyratine-6: proti stárnutí
Na základě objevu českých vědců z Laboratoře růstových regulátorů v Olomouci vytvořila kosmetická firma Cyclacel přípravek proti stárnutí kůže. Účinná látka pomáhá také proti některým kožním chorobám. Přípravek prošel klinickými zkouškami a právě míří na mezinárodní trh. www.pyratine.com
 
Má intenzivní léčba diabetu 2. typu význam? Ukazuje se, že ano
Odborné periodikum Lancet publikovalo metaanalýzu pěti randomizovaných studií s cílem zjistit, zda intenzivní kompenzace diabetu 2. typu redukuje mortalitu a riziko kardiovaskulárních příhod. Ze studií byly shromažďovány údaje o nefatálních infarktech myokardu, koronárních příhodách, cévních mozkových příhodách a mortalitě ze všech příčin. Výsledkem metaanalýzy bylo zjištění, že intenzivní kompenzace diabetu ve srovnání se standardním přístupem významně redukuje četnost koronárních příhod bez zvýšení rizika úmrtí. Metaanalýza bohužel neprokázala vliv intenzivní kompenzace diabetu na pokles mortality ze všech příčin. Česky více viz www.dm2t.cz.
 
Zbytečná panika kolem inzulínu
V časopise DIABETOLOGIA byly v červenci uveřejněny vědecké práce, které hodnotily vztah léčby inzulínem glargin a výskytem malignit. Tyto informace získaly ráz senzace a odborníci se začali obávat paniky mezi pacienty. Ke kauze se vyjádřily relevantní instituce (EMEA, FDA, ADA, český SÚKL) a práce zhodnotily jako nevědecké. Jejich výsledky nejsou relevantní. Více viz www.emea.europa.eu nebo www.sukl.cz.

Lithium u velké deprese
V čerstvě publikované analýze Amsterdama et al. byly zkoumány bezpečnost a účinnost antidepresivního působení krátkodobé monoterapie venlafaxinem a lithiem u pacientů s MDE (velkou depresivní poruchou) při bipolární poruše druhého typu (BP II). Závěry ukazují, že tato terapie může být účinnější než monoterapie lithiem. Více viz: Amsterdam et al., J. Aff ect Disord. 2009; 112(1-3): 219-30.


Foro: archiv nakl. Academia, Dreamstime, archiv redakce

Celý článek ve formátu pdf naleznete zde.


obsah čísla 69 ročník 2009

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA