Novinky - zdraví (EDICE PROFESIONÁL)
Eva Pivodová   Kristýna Čillíková  
SANQUIS č.66/2009, str. 96

Aktuální výzkumy v kardiologii

Mezinárodní studie EchoCRT
Do studie EchoCRT (Echokardiografi cky řízená srdeční resynchronizační terapie), nejrozsáhlejší mezinárodní studie svého druhu, přijali v Nemocnici Na Homolce první české pacienty. Cílem je prokázat u pacientů se srdečním selháním, že lepší než pouze léková terapie je léková terapie kombinovaná s kardiologickým přístrojem Lumax HF. Více než 1250 pacientům se srdečním selháním, kteří již dostávají standardní farmakologickou léčbu, bude implantován přístroj BIOTRONIK Lumax HF-T CRT-D a zaznamenáván jeho efekt.
 
IKEM má nový monitoring srdce
Systém Home monitoring (HM) umožňuje sledovat stav pacientů s poruchami srdce a jejich kardiostimulátoru či defi brilátoru (ICD) na dálku. HM přenáší data přes mobilní GSM sítě a je tedy funkční všude po světě, kde je GSM aktivní. Využívá jej 150 000 pacientů, z toho 670 v ČR. HM šetří náklady pracovišť, jako je IKEM, zlepšuje kvalitu života pacientů a dokáže včas detekovat zhoršení nemoci nebo poruchu implantátu. Data jsou
pravidelně zasílána dispečinku výrobce pomocí malého přístrojku. Provoz HM stojí 10 euro měsíčně. Zatím jej u nás nemocným nehradí pojišťovna, ale výrobce přístrojků, společnost Biotronik. www.biotronik.cz

Léčba depresí potratovou pilulkou?
Americká Stanfordova univerzita vybírá účastníky pro studii, která prověří, jak určité hormony mění stav psychotických pacientů s depresí a jak účinná by zde mohla být léčba mifepristonem, antagonistou progesteronu. Mifepriston neboli „potratová pilulka“ ukončuje těhotenství a je schválen v USA a většině západoevropských zemí. První výsledky studie budou k dispozici v roce 2011. www.clinicaltrials.gov

Cévní mozkové příhody u žen mají specifické projevy
Na jarní mezinárodní konferenci o cévních mozkových příhodách (CMP) upozornila dr. L. D. Lisabeth z University of Michigan na fakt, že projevy CMP u žen mohou nabývat netradičních podob. Proto může docházet k opožděnému rozeznání „mrtvice“ a většímu ohrožení pacientek. Vyplynulo to z průzkumu na 461 ženách a mužích. Mezi neobvyklé symptomy, kterým by lékaři měli věnovat větší pozornost, patří například zmatenost, dezorientace či poruchy vědomí. www.sciencedaily.com

Fixní kombinace perorálních antidiabetik při diabetes
Mezi terapeutické novinky v léčbě diabetu, které se letos chystají na český trh, patří mimo jiné fi xní kombinace dvou perorálních antidiabetik. Jednu účinnou látku tvoří metformin, druhou moderní inhibitory DPP (např. sitagliptin), nebo thiazolidindiony (např. pioglitazon). Užití najdou zejména tehdy, když léčba nemocných samotným metforminem v maximální dávce není dostatečně účinná. Výhodou fi xních kombinací „2 v 1“ bývá současně také zlepšení compliance pacientů.

Praktický kartáček
Sonický kartáček Philips Sonicare FlexCare s ocelovým čelem a speciálním vybavením pro důkladnou čistotu a péči o zuby a dásně vytváří 31 000 kmitů za minutu. Odstraňuje plak nejen z povrchu zubů, ale i z mezizubí a poddásňového žlábku. Má také zvláštní program na citlivé zuby. www.profimed.cz

Pro suchá ústa
Pomoc pro suchá a citlivá ústa, péči o první zoubky malých dětí i o zuby matek v těhotenství poskytují výrobky ze speciální řady s názvem bioXtra®. Obsahují proteiny, enzymy a další látky podobné těm, které se přirozeně nacházejí v lidském těle. V nabídce je zubní pasta, zvlhčující ústní gel či dentální žvýkačky a další. www.profimed.cz

Foto: Archiv

Celý článek ve formátu pdf naleznete zde.


obsah čísla 66 ročník 2009

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA